Jan Krčma, Městská knihovna Fryšták

Jan Krčma, Městská knihovna Fryšták

Se stránkami je nám dobře. Zabydleli jsme se. Šablona skýtá dostatek prostoru pro vytvoření mnoha rubrik a vězte, že jej využíváme. Dle přístupů lze říci, že jsme elektronicky navštěvováni. Někteří naši čtenáři také na místě vyjádřili radost ze stránek – líbí se jim, vyhledávají si jejich prostřednictvím v našem katalogu knihy, čtou o akcích, jež jsme uchystali nebo do budoucna připravujeme.

www.frystak.knihovna.cz

 

Celý příběh

Se stránkami je nám dobře. Zabydleli jsme se. Šablona skýtá dostatek prostoru pro vytvoření mnoha rubrik a vězte, že jej využíváme.
Je odpovědí na otázku, co vlastně stránky zmohou. V našem případě kromě toho, že zprostředkovávají informace o knihovně, akcích, ale i místu, odkud jsme, pomáhají také odhalit osobnostní či estetické zaměření nás knihovníků, pomáhají verbalizovat skutečnost, jaká je uvnitř knihovna, jací jsme my...
Dle přístupů lze říci, že jsme elektronicky navštěvováni. Někteří naši čtenáři také na místě vyjádřili radost ze stránek – líbí se jim, vyhledávají si jejich prostřednictvím v našem katalogu knihy, čtou o akcích, jež jsme uchystali nebo do budoucna připravujeme. Částečně tuto funkci také plní informační měsíčník Fryštácké listy, v nichž některé informace publikujeme, či hlášení městského rozhlasu, internet holt dosud není dostupný všem, zejména seniorům... Další rubrika, která čtenáře zaujala a navíc nás patrně odlišuje od většiny prezentací dalších knihoven, a to “Fryšták v literatuře”, kde publikujeme literární odkazy Fryštáku a blízkého okolí, případně další rubrika jménem “Naši čtenáři”, v jejímž rámci hodláme představovat inspirativní čtenáře (zatím už několik měsíců je obsahem čtenářské vyznání pana Josefa Taibla). Bezbřehost rozsahu informací ovšem nahrává stránkám. Co se týká komunikace, i tato stránka věci je zjednodušena. Byť jsme dříve měli svou podstránku na webu města Fryštáku, dostupnost “webovek” je snazší. Kontakt pak čtenáři využívají jak telefonický, tak i e-mailem.
Jsme zkrátka za stránky rádi a děkujeme.

Jan Krčma, Anna Zapletalová, Pavel Nášel