Kateřina Rovná, Městská knihovna Oslavany

Kateřina Rovná, Městská knihovna Oslavany

Milé knihovnice, knihovníci i Vy, kteří toužíte po webových stránkách, ale zároveň toužíte být svým vlastním pánem při jejich upravování. Nebojte se a nechejte si doporučit aplikaci Webnode. Koukněte se na naše stránky, které jsou důkazem, že i knihovnice počítači políbená pramálo, si zvládne sama vytvořit šikovné stránky levou zadní.

www.knihovnaoslavany.cz

www.padochov.knihovna.cz